Płatności prosimy dokonywać na konto PROMC Sp. z o.o.
Numer konta: 59 1160 2202 0000 0004 9622 9432
Tytuł: Imię i nazwisko dziecka / klasa / lokalizacja zajęć 
Kwota: (zgodnie z ustaleniami z umowy)

Płatności prosimy dokonywać maksymalnie do 10 dnia miesiąca, chyba że jest to pierwszy miesiąc uczestnictwa w kursie - w takiej sytuacji prosimy o płatność w ciągu 7 dni od pierwszych zajęć.
Back to Top